You are here:

הסעה נגישה

אוטובוס זעיר, מוניות ורכבי היסעים מונגשים

רכבים המיועדים להסעה מעורבת של נוסעים רגילים ושל נוסעים נכים בכיסאות גלגלים,
בהם מותקנות מעליות או רמפות המאפשרות נגישות לנכים בכיסאות גלגלים וציוד עגינה ורתימה כנדרש.
בתמן ניישם תכנון נכון ומיטבי של החלל הפנימי של הרכב המאפשר התקנת מספר מקומות ישיבה
מרבי, וזאת תוך כדי שימוש נוח ונגיש עבור כל הנוסעים.

וכל זאת בכפוף להגדרות משרד התחבורה ותוך עמידה בתקן הבטיחות הישראלי והבינלאומי.