You are here:

מערכות ואביזרים לרכבי נכים

מערכות ואביזרים לרכבי נכים, לנגישות, תמיכה וסיוע לנכה נוהג ולנכה מוסע, ששילובן והתקנתם ברכב ע"י תמן יתבצע ע"פ הצורך,
הגדרת המומחים ואישורי משרד הבריאות וביטוח לאומי.

קיימות מספר רב של מערכות, אביזרים ומוצרים נוספים המיועדים לאפשר לנכה המוסע או הנוהג להפיק את המירב מהרכב שלו.

צוות הפיתוח בתמן מפתח באופן שוטף מוצרים ופתרונות חדשים המותאמים בצורה מיטבית לצרכים של כל לקוח ולקוח, על בסיס הניסיון
הרב שנצבר בחברה מחד, ובהתאם להגדרת דרישות, תקני איכות ובדיקות מחמירות המתבצעות לכל מוצר ומוצר.
בנוסף מותקנות ברכבים המוסבים מערכות ומוצרים ממיטב החברות המובילות בתחומן בעולם ע"פ  הצרכים הספציפיים של הנכה ולרווחתו .

רכבי נכים נוהגים