You are here:

רכבים – יד ראשונה

כל הרכבים המוצגים פה הם רכבים אשר היו מוסבים לבעלי מוגבלויות, הרכבים עברו הסבה חזרה

😊 רכבים שמורים במחיר ללא תחרות, הרכבים נחטפים ממליצים למהר