You are here:

מושבים לרכב נכה

מגוון מושבים ומנגנונים המותקנים ברכב בשימוש נכה נוהג או מוסע, המאפשרים נסיעה וכניסה ויציאה מהרכב נוחים ובטוחים.

מושבים לרכב נכה

מגוון מושבים ומנגנונים המותקנים ברכב בשימוש נכה נוהג או מוסע, המאפשרים נסיעה וכניסה ויציאה מהרכב נוחים ובטוחים.

מושבים נשלפים

מושב נשלף הינו מתקן המורכב מבסיס מסתובב המותקן בתוך הרכב ועליו מושב אורטופדי שניתן לשינוע על מסילות והוצאתו אל מחוץ לרכב.

סוגי המושבים הנשלפים נבדלים זה מזה בהתאם לסוג הרכב בו הם מותקנים. בסיס המושב יהיה מכני או חשמלי והוא יותקן בד"כ במקום המושב הסטנדרטי של הנכה הנוהג או במושב קדמי שליד הנהג עבור נכה מוסע. המושב הנשלף נוח מאוד ומותאם לישיבה ממושכת, הוא יציב ובטוח יותר מאשר הנסיעה בישיבה כסא גלגלים. המושב הינו חלק ממושבי הרכב הרגילים, ומחוץ לרכב הוא מתפקד ככסא גלגלים. הכנסת המושב והוצאתו נעשית כך שהנכה נותר ישוב עליו ולא נדרשת ממנו יכולת לביצוע מעברים בין מושבים. המושב הנשלף יותקן על עגלה עם ידיות דחיפה וגלגלים בקוטר 12 או 24 אינצ' המאוחסנת בתא המטען. בסיס מושב נשלף ניתן להעברה מרכב לרכב ובמקומו ניתן להחזיר את המושב המקורי של המכונית.

לפני רכישת רכב חדש מומלץ לפנות לנציג תמן כדי לוודא כי ברכב הנרכש ניתן להתקין מושב נשלף וכי הוא מתאים למגבלות הנכה.

מושב Turnout

מושב נשלף המתאים לרכב פרטי להתקנה במושב קדמי ליד הנהג. המושב אינו גבוה, ומהווה פתרון אידיאלי להסעת נכים וקשישים הנעזרים במלווה. סבוב והוצאת בסיס המושב אל מחוץ לרכב מתבצע ידנית או חשמלית. בשילוב עם  בסיס עגלה ישמש המושב עם העגלה ככסא גלגלים לכל דבר והוא יאוחסן במהלך הנסיעה בתא המטען של הרכב ידנית או באמצעות מנופון.

מושב Turny

מושב המופעל חשמלית ע"י שלט ומבצע בנוסף לסבוב  הידני גם מהלך  חשמלי של תנועת המושב  כלפי מעלה/ ומטה כאשר הוא יוצא מהרכב.
בסיס המושב הנשלף מסתובב מכאנית או חשמלית ומבצע מהלך עליה /ירידה באופן חשמלי. אין צורך במאמץ פיזי כדי להעביר את ההנכה מבסיס העגלה אל הבסיס המסתובב שברכב. למשתמשים בכסא הגלגלים ממונע ניתן להתאים עגלה ממונעת שיחד עם מושב הרכב משמשת כסא הגלגלים ממונע לכל דבר.

מושב Turny Evo

כסא המתבסס על כסא Turny בו ניתן לתכנת את מהלך הכניסה והיציאה של הבסיס מהרכב
ואליו להתאמה מירבית ולפעולה אוטומטית, באמצעות שלט ומסך LCD.

Carony

כסא הגלגלים המותאם למושב נשלף ומאפשר העברת המושב מהעגלה הממונעת לתוך הרכב וחזרה.
אחסון  העגלה בתא המטען של הרכב יעשה ידנית או באמצעות שימוש במנוף מתאים.