You are here:

מושבים לרכב נכה

מגוון מושבים ומנגנונים המותקנים ברכב בשימוש נכה נוהג או מוסע, המאפשרים נסיעה וכניסה ויציאה מהרכב נוחים ובטוחים.

מושבים לרכב נכה

מגוון מושבים ומנגנונים המותקנים ברכב בשימוש נכה נוהג או מוסע, המאפשרים נסיעה וכניסה ויציאה מהרכב נוחים ובטוחים.

מושבים נשלפים

המושב הנשלף הממוחשב של תמן הינו מושב המורכב מבסיס מסתובב (ועולה ויורד ע"פ הדגם), המותקן בתוך הרכב ועליו מושב אורטופדי שניתן לשינוע על מסילות והוצאתו אל מחוץ לרכב.
שני סוגי המושבים הנשלפים של תמן נבדלים זה מזה בהתאם לסוג הרכב בו הם מותקנים. בסיס המושב החשמלי יותקן במקום המושב הסטנדרטי של הנכה הנוהג או במושב קדמי שליד הנהג עבור נכה מוסע. המושב הנשלף נוח מאוד ומותאם לישיבה ממושכת, הוא יציב ובטוח יותר מאשר הנסיעה בישיבה כיסא גלגלים.
המושב הינו חלק ממושבי הרכב הרגילים, ומחוץ לרכב הוא מתפקד ככיסא גלגלים.
הכנסת המושב והוצאתו נעשית כך שהנכה נותר ישוב עליו ולא נדרשת ממנו יכולת לביצוע מעברים בין מושבים.
המושב הנשלף יותקן על עגלה עם ידיות דחיפה וגלגלים המאוחסנת בתא המטען.
בסיס מושב נשלף ניתן להעברה מרכב לרכב ובמקומו ניתן להחזיר את המושב המקורי של המכונית.
לפני רכישת רכב חדש מומלץ לפנות לנציג תמן כדי לוודא כי ברכב הנרכש ניתן להתקין מושב נשלף וכי הוא מתאים למגבלות הנכה.

מושב נשלף ממוחשב של תמן -Out

מושב נשלף ממוחשב של תמן המתאים לרכב פרטי להתקנה במושב קדמי ליד הנהג. המושב אינו גבוה, ומהווה פתרון אידיאלי להסעת נכים וקשישים הנעזרים במלווה. סבוב והוצאת בסיס המושב אל מחוץ לרכב הינה ממוחשבת ומותאמת מראש לפעולה אוטומטית, באמצעות שלט.
בשילוב עם בסיס עגלה ישמש המושב עם העגלה ככיסא גלגלים לכל דבר והוא יאוחסן במהלך הנסיעה בתא המטען של הרכב ידנית או באמצעות מנופו במידה וקיים כזה ברכב.

מושב נשלף ממוחשב של תמן – Lift

מושב נשלף ממוחשב של תמן להתקנה ברכבים גבוהים, המבצע בנוסף לסבוב גם מהלך של תנועת מעלה/ ומטה כאשר הוא יוצא מהרכב. כל תנועת המושב הינה ממוחשבת ומותאמת מראש לפעולה אוטומטית, באמצעות שלט.
בשילוב עם בסיס עגלה ישמש המושב עם העגלה ככיסא גלגלים לכל דבר והוא יאוחסן במהלך הנסיעה בתא המטען של הרכב ידנית או באמצעות מנופו במידה וקיים כזה ברכב.

Carony למושב נשלף ממוחשב תמן

עגלה המותאמת למושב נשלף ממוחשב של תמן, המאפשרת העברת המושב מהעגלה המשמשת ככיסא גלגלים לתוך הרכב וחזרה.
אחסון העגלה בתא המטען של הרכב יעשה ידנית או באמצעות שימוש במנוף מתאים במידה וקיים כזה ברכב.