You are here:

מנגנוני נהיגה מכאנית

אביזרי עזר מכאניים לנהיגה, מאפשרים לנכה נוהג להפעיל את מערכות הרכב המקוריות למרות מגבלותיו.

אביזרים אלה כוללים בין היתר התאמת מערכות ההגה,  אמצעים לעיגון כסא הגלגלים,  שינויים בדוושות הרכב המקוריות,
ולחילופין מנגנונים מכנים ידניים המחליפים את דוושות הגז והבלם המקוריות של הרכב, ועוד.

מנגנוני נהיגה מכאנית

אביזרי עזר מכאניים לנהיגה, מאפשרים לנכה נוהג להפעיל את מערכות הרכב המקוריות למרות מגבלותיו.

אביזרים אלה כוללים בין היתר התאמת מערכות ההגה,  אמצעים לעיגון כסא הגלגלים,  שינויים בדוושות הרכב המקוריות,
ולחילופין מנגנונים מכנים ידניים המחליפים את דוושות הגז והבלם המקוריות של הרכב, ועוד.

משענת ראש חשמלית

מחליפה את כרית הראש המקורית להגנה על מפרקת הנכה הנוהג מכסא גלגלים ובאה להחליף את משענת הראש הרגילה.
המשענת החשמלית מתקפלת לדופן או לתקרת הרכב בשילוב מנגנון חשמלי.

ניתן לשלב בתוך הכרית לחצנים חשמליים שיפעילו פונקציות חשמליות ברכב בעזרת תנועות הראש של הנכה הנוהג כאיתותים, צופר, מגבים ועוד.

הגה אופקי

הגה המותקן במקום ההגה המקורי ומיועד לנכה נוהג שאינו יכול להרים את ידיו ולהקיף בתנועה סיבובית את  ההגה הרגיל.

גובה ההגה אופקי ,קוטרו וזווית הנטייה שלו מותאמים  לנכה הנוהג לפי יכולותיו. הגה אופקי מחייב ביצוע ריכוך בתיבת ההגה המקורית
והתקנת מערכת גיבוי להגה.

אביזרים לסיבוב ההגה

אביזרים המאפשרים לנכה נוהג המוגבל בתנועה לסובב את ההגה  ביד אחת.
סוג האביזר יותאם לנוהג על פי מגבלותיו מתוך מגוון אפשרויות; תפוח הגה, מזלג, משולש, טבעת ופין לכפפה, ועוד.

האביזרים ניתנים להרכבה בצד ימין או שמאל של ההגה בהתאמה לצורכי הנכה הנוהג.

שינויי דוושות ומנגנון מאיץ/בלם מכני

ניתן לבצע שינויים או תוספות בדוושות הרכב המקוריות על מנת להתאימן למגבלות תנועה בגפיים התחתונות של הנכה הנוהג,
או לנמוכי קומה הזקוקים להארכת הדוושות.
השינויים והתוספות הם בהתאמה אישית לפי צרכי הנכה הנוהג וכוללים התקנת מערכת דוושות נוספת, מוגבהת ומותאמת לנכה,
או העתקת דוושת מאיץ להפעלה ברגל שמאל לנכים ברגל ימין.
השינויים  מתאימים רק לרכב עם גיר אוטומטי.

מנגנון מאיץ – בלם הינו מנגנון המאפשר את הפעלת דוושות הרכב המקוריות של הרכב ע"י הידיים. המנגנון מיועד למוגבלי גפיים תחתונות שיכולים להפעיל ביד אחת את דוושות המאיץ/בלם. הפעלת המנגנון ביד ימין או שמאל, מתבצעת ע"י דחיפה ומשיכת ידית ההפעלה.
ניתן להרכיב על המנגנון קופסת מתגים להפעלת פונקציות שנדרשות לנהיגה כגון: איתותים , מגבים, צופר  ואורות.

הגה פריק קטן

הגה המותקן במקום ההגה המקורי ברכב ומאפשר לנכה נוהג המוגבל בתנועת ההגה
לתפעלו כנדרש.