You are here:

מנופונים ורובוט לאחסון כסא גלגלים

המנופון ישמש להרמה של כסא גלגלים רגיל או ממונע ולאחסונו בתא המטען של הרכב.

מנופונים ורובוט לאחסון כסא גלגלים

המנופון ישמש להרמה של כסא גלגלים רגיל או ממונע ולאחסונו בתא המטען של הרכב.

המנופון מיועד לנכה הנעזר בכסא גלגלים ומסוגל ללכת בכוחות עצמו מחלקו האחורי של הרכב למושב הנהג, או לכזה הנעזר באופן קבוע במסייע.
המנופונים נבדלים זה מזה לפי כושר ההרמה שלהם ולפי סוג התנועה שהם מבצעים. קיימים מנופונים המתאימים להתקנה ברכב פרטי, סטיישן, מסחרי, מיניוואן או וואן.
אביזרי הרתימה שמחברים את המנופון לכסא הגלגלים מותאמים למשקל וסוג כסא הגלגלים ויכולתו של המפעיל לחברם יחד.

סוגי המנופונים השונים נבדלים ביכולתם להרים כסא גלגלים סגור בשכיבה או פתוח בעמידה. כסא גלגלים רגיל או ממונע, וקולנועיות מתקפלות או
פתוחות. בבחירת המנופון יש להתחשב בסוג הרכב, גודל תא המטען, סוג ומשקל כסא הגלגלים, וביכולתו האישית של הנכה או המסייע לו.

כתוספת למנופון הסטנדרטי ניתן להזמין שלט חוטי/אלחוטי וניתן לשלב פותחן דלת חשמלי לפתיחת דלת תא המטען.
המנופון ניתן להעברה מרכב לרכב דומה תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות.
תמן היא נציגת חברת BRUNO יצרנית מנופונים מהגדולות בארה"ב.

מנופונים קלים

מנופון קל מתאים לרכב פרטי ולמטען השוקל עד 68 ק"ג . פתיחת  דלת תא המטען והרכבת/קיפול זרוע המנופון נעשים ידנית.

חיבור מתקן הרתימה שעל  המנופון למתקן העגינה שמחובר לכסא הגלגלים נעשה ידנית והפעלת המנופון חשמלית.
המשתמש מפעיל את השלט  החשמלי ביד אחת וביד השנייה מכוון את כסא הגלגלים לכיוון עמדת ההורדה/הרמה.

מנופונים כבדים

מנופון כבד המתאים לרכב פרטי, מסחרי, שטח וסטיישן ומסוגל להרים כסא גלגלים במשקל של עד 180 ק"ג.
פתיחת  דלת תא המטען והרכבת/קיפול זרוע המנוף נעשים ידנית. חיבור מתקן הרתימה שעל המנוף למתקן העגינה שמחובר לכסא הגלגלים
המורם נעשה ידנית והפעלת המנוף חשמלית.
המשתמש מפעיל את השלט  החשמלי ביד אחת וביד השנייה מכוון את המטען לכיוון עמדת ההורדה/הרמה.

רובוט לאחסון כיסא גלגלים בתא מטען

הרובוט פרי פיתוח ויצור של חברת תמן, הינו מוצר מוביל בתחומו, בארץ ובחו"ל.
הרובוט מיועד לנכים בכסא גלגלים הנוהגים ומעוניינים באחסון אוטומטי של כסא הגלגלים בתא המטען של הרכב.
הרובוט ייקח את כסא הגלגלים מדלת הנהג לתוך תא המטען, הנפתחת ונסגרת אוטומטית, ובחזרה ע"פ קריאה של הנכה הנהג ויאפשר לו להיות
עצמאי לחלוטין.
ניתן להתקין את הרובוט ברכב פרטי, סטיישן, מיניוואן או רכבי שטח, כאשר כל ההתקנה מתבצעת בתא המטען ללא כל השפעה על תא הנוסעים ברכב.
הרובוט ישמש להרמה ואחסון של כסא גלגלים, מתקפל או פתוח,  במשקל של עד 22 ק"ג, ולאחר התאמה עד משקל של 27 ק"ג.
ברכב מסוג וואן ניתן להתקין מושב נשלף מיוחד במקום מושב הנהג ע"מ לגשר על פערי הגובה בין מושב הנהג לכיסא הגלגלים.
ניתן להעביר הרובוט מרכב לרכב תוך ביצוע התאמות מתאימות.

בבחירת רכב ורכישתו יש להתייעץ עם נציגי חברת תמן באשר להתאמת הרכב וכסא הגלגלים לפעולה עם הרובוט.

הרובוט הינו מוצר הדגל של חברת תמן והוא משווק ומותקן במדינות רבות בעולם ע"י משווקים ומתקינים מורשים שהוסמכו לכך ע"י תמן.