You are here:

  מערכות נהיגה אלקטרוניות לרכבי נכים

מערכות נהיגה אלקטרוניות מיועדות לנכים נוהגים הסובלים מחולשה ניכרת ו/או מגבלות בגפיים עליונות.
המערכות הממוחשבות מפעילות מנועים חשמליים המתרגמים את תנועות הנהג הנכה לפעולות הנדרשות כדי להפעיל את מערכות
הגז/בלם ואת מערכות ההיגוי של הרכב.
אמצעי ההפעלה ניתנים למיקום בכל מרחב עמדת הנהיגה לפי צרכי הנהג.
במידת הצורך ניתן לחזור ולנהוג ברכב באמצעות מנגנוני ההפעלה המקוריים.

מערכות נהיגה אלקטרוניות לרכבי נכים

מערכות נהיגה אלקטרוניות מיועדות לנכים נוהגים הסובלים מחולשה ניכרת ו/או מגבלות בגפיים עליונות.
המערכות הממוחשבות מפעילות מנועים חשמליים המתרגמים את תנועות הנהג הנכה לפעולות הנדרשות כדי להפעיל את מערכות
הגז/בלם ואת מערכות ההיגוי של הרכב.
אמצעי ההפעלה ניתנים למיקום בכל מרחב עמדת הנהיגה לפי צרכי הנהג.
במידת הצורך ניתן לחזור ולנהוג ברכב באמצעות מנגנוני ההפעלה המקוריים.

בנוסף עומדות לרשות הנוהג הנכה מערכות אלקטרוניות משניות שפותחו ע"י חברת תמן על בסיס הניסיון הרב שנצבר, בהתאמה מלאה של כל
פיתרון לצרכים הרבים והשונים זה מזה של מגוון לקוחות החברה.
מערכות אלו מאפשרות הפעלה של כל פונקציות העזר שהותקנו ברכב בכדי להתאימו לנהיגה ע"י הנכה לפי מגבלותיו.
נהיגה באמצעות מערכות נהיגה מיוחדות ואלקטרוניות מותרת רק לנכים נוהגים אשר הוכשרו לכך והדבר רשום ברישיון הנהיגה שלהם.
בעת מכירת הרכב ניתן לפרק את מערכות  הנהיגה האלקטרוניות ולהחזיר את הרכב למצבו המקורי.
רכב שהותקנה בו מערכת נהיגה מיוחדת עובר בקורת של מעבדת הרכב של הטכניון ואישור של משרד התחבורה וזאת בנוסף לבדיקות האיכות המבוצעות בתמן.

מערכת נהיגה JOYSTEER

חברת Joysteer הינה חברה בעלת שם עולמי אשר  הוקמה ע"י ממשלת שוויץ בכדי לאפשר מתן פיתרונות נהיגה לנכים בתנועה. למערכת הנהיגה החשמלית של Joysteer מעגלי בטיחות כפולים, מערכת ניהוג אקטיבית, ומערכת בקרה אקטיבית לבלימה. הפעלת ההגה אלקטרוני יכולה להתבצע באמצעים שונים ובתוספת אביזרי אחיזה. ניתן לנהוג את הרכב באמצעות הדוושות המקוריות של הרכב ובמקביל למאיץ/בלם אלקטרוני.
חברת תמן היא המשווקת   בארץ של חברת JOYSTEER  השוויצרית.
http://www.joysteer.ch

מערכת נהיגה PARAVAN

חברת PARAVAN הינה חברה גרמנית ותיקה בתחום אבזור רכבי נכים ופיתוח מערכות אלקטרוניות לנהיגה.
למערכת הנהיגה החשמלית של Paravan מעגלי בטיחות כפולים, ומערכת ניהוג ובקרה אקטיבית. הפעלת ההגה אלקטרוני יכולה להתבצע
באמצעים שונים ובתוספת אביזרי אחיזה. במערכת הגז/בלם האלקטרונית מותקנים על ידית ההפעלה מתגים להפעלת פונקציות חשמליות ברכב.
ניתן כשנדרש להחזיר את הרכב למצבו המקורי לנהיגה מההגה הקבוע של הרכב ובאמצעות הדוושות המקוריות של הרכב.
חברת תמן היא המשווקת המוסמכת של חברת PARAVAN  הגרמנית .
http://www.paravan.de/

מערכת נהיגה  גז\בלם מתוצרת BEVER

חברת BEVER מהולנד הינה חברה בעלת שם עולמי בתחום אבזור רכבי נכים העובדת בשיתוף פעולה עם חברת JOYSTEER  השוויצרית בכל הקשור לפיתוח של מערכות נהיגה חשמליות.
למערכת הנהיגה החשמלית של Bever מעגלי בטיחות כפולים, מערכת בקרת בלימה אקטיבית, ומערכת גז חכמה המאפשרת את האצת הרכב ללא חיבור פיזי לדוושה באמצעות הידית או הדוושה המקורית לפי בחירת הלקוח.
ניתן כשנדרש להחזיר את הרכב למצבו המקורי לנהיגה מההגה הקבוע של הרכב ובאמצעות הדוושות המקוריות של הרכב.
חברת תמן היא המשווקת הבלעדית של חברת BEVER  ההולנדית בארץ.
http://www.bevercarproducts.nl

מערכת שליטה ובקרה באמצעות מסך מגע

מסך המגע מרכז עבור הנכה הנהג את כל הפונקציות הנדרשות במהלך נהיגת הרכב, להפעלה פשוטה וקלה מנקודה אחת.
המסך הדינמי יציג לנהג בכל רגע נתון רק את הפונקציות הנדרשות לאותו מצב נהיגה. המערכת שפותחה ע"י תמן בהסתמך על הניסיון, ההיכרות עם הצרכים המיוחדים של לקוחותינו והידע הרב שנצבר, מאפשרת הפעלה של פונקציות עיקריות כדוגמת עוקף המתנע של הרכב , סורק הילוכים , בלם חנייה חשמלי, נועל כסא גלגלים חשמלי ועוד, וכן ופונקציות משניות כדוגמת איתותים, צופר, אורות, מגבים, מזגן ועוד.

לוח פיקוד חשמלי

לוח הפיקוד החשמלי מרכז עבור הנכה הנוהג את כל המתגים  ואמצעי ההפעלה של המערכות החיוניות לתפעול הרכב במקום אחד.
הלוח מורכב ממתגים חשמליים מוארים ונוחים להפעלה ומאפשר הפעלת פונקציות  כגון: פתיחת דלת צדדית, הפעלת מעלית ,הפעלת בלם חניה ועוד,
וזאת ע"י לחיצה על לחצנים במקום אמצעי ההפעלה המקוריים אותם קשה לו להפעיל.
הלוח ניתן למיקום במרחב עמדת הנהיגה לפי נוחות המשתמש. מוצר זה מהווה פתרון חלופי עבור לקוחות המתקשים בתפעול מסך מגע.