You are here:

רכבים – לנכה נוהג

רכב לנהיגה עצמית לנכים עם כסא הגלגלים, מאובזר ומותאם באופן אישי ע"י תמן לפי מגבלות הנוהג, בנהיגה מכסא הגלגלים או ממושב נהג מיוחד.

במחלקת ההנדסה והפיתוח של תמן יפתחו ויתקינו פתרונות נהיגה והסעה גם במקרים בהם פתרונות האבזור הסטנדרטיים אינם מספקים . כל אביזרי העזר לנהיגה מותקנים במקביל למערכות המקוריות של הרכב כך שבעת הצורך גם נהג רגיל יכול לנהוג ברכב.

כל האביזרים, המכלולים והמערכות עומדים בדרישות התקן ונבדקים ע"י מעבדת הרכב של הטכניון ומאושרים ע"י משרד התחבורה  וזאת בנוסף לבדיקות האיכות המבוצעות בתמן ע"י מחלקת בקרת האיכות .
בנהיגה מכסא גלגלים לנכים המתקשים בביצוע מעבר בין כסא הגלגלים למושב הנהג, הנוהג  שישוב  בכסא גלגלים עולה לרכב באמצעות מעלית המופעלת ע"י שלט רחוק ומסיע עצמו לעמדת הנהיגה. באמצעות לוח הפיקוד חשמלי  או מסך מגע הוא שולט בכל מערכות הרכב, ונוהג בעזרת  אביזרי עזר מכאניים ואלקטרוניים.

בנהיגה ממושב הנהג, מסיע עצמו הנכה הנוהג לנקודה שבה יוכל לבצע מעבר בטוח למושב הנהג .ניתן לשלוט על בסיס כסא הנהג; לסובב אותו, לשנות את גובהו ולקרבו או להרחיקו מעמדת הנהיגה.